Hướng dẫn mua và đặt hàng: 096.234.4888

Hướng dẫn cách vệ sinh chuồng trại nuôi chim trĩ thịt mang lại hiệu quả? Vệ sinh chuồng trại cho chim trĩ lấy thịt là một trong những kỹ thuật chăn nuôi đem lại hiệu quả chất lượng thịt hiệu quả nhất.Chuồng trại sạch sẽ mới giúp chim phát triển trong điều kiện tốt và […]

Read More

Trang trại cung cấp thịt chim trĩ thương phẩm theo tiêu chuẩn VSATTP Thời gian qua,tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp.Nhiều loại thực phẩm đã không còn đảm bảo được thực phẩm tươi sạch,không an toàn đang được lưu thông trên thị trường ảnh hưởng không tốt đến sức […]

Read More

  Tìm địa chỉ mua thịt chim trĩ thương phẩm chất lượng,không sử dụng cám tăng trọng? Hiện nay,có nhiều trang trại vì muốn nhanh chóng để chim nhanh phát triển có nhiều hộ gia đình sử dụng cám tăng trọng lượng để thúc đấy quá trình phát triển của chim nhanh hơn,mà quên mất […]

Read More